Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 15 oktober 2020

...maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.
Filippenzen 2:2
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je bent een volgeling van Mij, samen met talloze anderen. Daar ben Ik blij mee en het stemt Mij gelukkig. Wees blijvend gericht op wat mijn koninkrijk zichtbaar maakt in jouw leven en dat van je naasten: eenheid in de liefde, eenheid in streven, eenheid van geest. Zoek eerst mijn koninkrijk dat vol is van liefde en eensgezindheid.

[BID:]
Heer Jezus, leer me de eenheid van de liefde te vinden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.