Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 5 oktober 2020

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.
MatteĆ¼s 11:29
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je vermoeidheid en het dragen van je lasten maken dat je hard wordt en trots. Zo raak je verwijderd van mijn koninkrijk en mijn manier van leven. Leer van Mij om zachtmoedig en nederig te zijn. Kom naar Mij. Omhels Mij en ontdek dat je dan voorbij je vermoeidheid en je lasten werkelijk rust vindt. Ik ben er voor je. Kom.

[BID:]

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.