Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 22 september 2020

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Jesaja 60:1
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn luister schijnt over jou en brengt licht in je leven. Mijn liefde, mijn zachtmoedigheid, mijn kracht, mijn barmhartigheid en mijn nederigheid stralen op jou af. Ga staan in mijn licht! En je zult veranderen naar mijn beeld. Daarvoor heeft mijn Vader jou geschapen: om steeds meer te lijken op Mij. Sta op om te schitteren in mijn licht.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw licht over mij schijnen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.