Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 9 september 2020

Zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden.
Psalm 36:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. In het koninkrijk van de hemel, Gods nieuwe wereld, gaat het er niet zuinig aan toe. Er is overvloed: rivieren van levend water stromen er, onuitsprekelijke vreugde is er, je kunt je er volop laven aan al het goede van God. Kom daarom. Laat je dorst lessen, en geniet van mijn overvloed.

[BID:]
Heer Jezus, geef mij van uw overvloed.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.