Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 6 september 2020

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen.
Efeziƫrs 1:18
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wil de ogen van je hart openen door het werk van mijn Geest in jouw binnenste. Als je ogen open gaan zul je zien hoe rijk de luister is die ik je geef. Al mijn liefde en trouw, al mijn rechtvaardigheid en kracht, al mijn bewogenheid en nederigheid is voor jou als kind van de heilige Vader! Laat mijn licht dus schijnen in je hart.

[BID:]
Heer Jezus, verlicht mijn hart door uw Geest.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.