Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 5 september 2020

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
Efeziƫrs 1:17
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik geef je mijn Geest. Hij geeft je inzicht zodat je God als je Vader kent. Hij is de Vader van alle luister, alle macht, alle heerlijkheid en alle glorie. Als je Mij kent, ken je ook de Vader. Alles wat geopenbaard is, zal de Geest je te binnen brengen als je je openstelt voor hem. Ken Mij en leer Mij steeds beter kennen.

[BID:]
Heer Jezus, U wil ik kennen in al uw luister.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.