Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 4 september 2020

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
MatteĆ¼s 5:14
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben het licht in de wereld. Ik ben gekomen en ben er nog steeds om licht te brengen waar het donker is. Ik nodig ook jou uit om een lichtbrenger te zijn. Breng licht in de wereld. Of beter nog: wees het licht in de wereld, zodat mijn koninkrijk niet verborgen blijft maar zichtbaar wordt door jou heen.

[BID:]
Heer Jezus, wees voor mij het licht zodat ook ik licht kan zijn.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.