Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 1 september 2020

Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Johannes 1:8-9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik, Jezus, ben het ware licht. Ik ben de zon in je leven. Ik ben de dag die aanbreekt als de nacht voorbij is. Ik ben naar de wereld gekomen. En zo kwam Ik ook naar jou toe. Ik verlicht jou. Ik wil dat je een verlichte mens bent: open en ontvankelijk voor mijn aanwezigheid. Ontvang mijn licht en wandel in dat licht.

[BID:]
Heer Jezus, verlicht mij.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in JezusÂ’ aanwezigheid.