Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 28 augustus 2020

Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Psalm 16:8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Houd Mij voor ogen. Kijk naar Mij met de ogen van je hart. Want als je je op Mij richt - en niet op alles wat er om je heen gebeurt - dan krijgt je leven een kern. Dan vind je houvast. Want Ik ben aan je zijde. Dan hoef je niet langer te wankelen.

[BID:]
Heer Jezus, help me mijn ogen op U gericht te houden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.