Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 27 augustus 2020

Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.
Psalm 16:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om je ogen open te doen voor de nieuwe wereld die er is: mijn koninkrijk. Die is als een lieflijk land, een land van liefde, waar Ik samen met jou doorheen trek. Dat land is voor jou, trek het binnen. Ja, zoek eerst mijn koninkrijk, en Ik zal je al het andere ook geven.

[BID:]
Heer Jezus, laat mij leven in uw nieuwe wereld.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.