Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 23 juli 2020

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Romeinen 12:2
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik roep je op om je niet aan te passen aan deze wereld. Ik heb een mooier plan met je. Ik wil je door het werk van mijn Geest van binnenuit veranderen zodat je meer op Mij gaat lijken. Vernieuw daarom je gezindheid. Ontdek dat wat God van je wil goed en volmaakt is!

[BID:]
Heer Jezus, vernieuw en verander mij door uw Geest.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.