Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 6 juni 2020

Ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde.
Psalm 143:6

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Kom naar Mij, als je dorst hebt. Strek je handen naar mij uit. Als je je voelt als iemand die in de woestijn is, wakker dan je verlangen aan naar wat Ik je kan geven. Rivieren van levend water zullen uit je binnenste stromen! Kom met je dorst naar Mij, en ik zal je dorst lessen met levend water.

[BID:]
Heer Jezus, les mijn dorst met levend water.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.