Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 5 juni 2020

HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
Psalm 143:1

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik hoor je gebed. Ik luister naar je smeken. Ik antwoord je met liefde en nabijheid, ook als je dat niet altijd zo ervaart. Ik ben bij je, dichterbij zelfs dan je denkt. Mijn adem is in jou. Ik bid in jou. Zo ben Ik antwoordend aanwezig in je leven. Trouw ben Ik, rechtvaardig, altijd eerlijk en vol goedheid. Ik ken je en hoor je.

[BID:]
Heer Jezus, hoor mijn gebed.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.