Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 25 mei 2020

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
Kolossenzen 4:2

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Blijf bidden! Bidden is de taal die je spreekt als je met Mij verbonden wilt zijn. Bidden is de taal van mijn koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Blijf ook waakzaam: houd stand in de geestelijke strijd die gaande is. Ik ben al de overwinnaar. En wees dankbaar: alles wat je nodig hebt, heb Ik je al gegeven. Blijf bidden!

[BID:]
Heer Jezus, help me om te blijven bidden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.