Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 14 februari 2020

Verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud.
Psalm 27:9

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik zal je niet verlaten en verstoten. Ik zal mijn gelaat niet voor je verbergen en je niet afwijzen. Je voelt je soms wel afgewezen en verlaten, door mensen en ook door Mij. Maar ik wil je dit op het hart drukken: Ik ben altijd je hulp, Ik ben de God van je behoud.

[BID:]
Heer Jezus, U zoek ik, verlaat mij nooit.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.