Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 11 februari 2020

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
Psalm 27:4

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik moedig je aan om het verlangen dat in jou is aan te wakkeren: je verlangen om Mij te zien en mijn Vader. Open elke dag opnieuw de ogen van je hart zodat je mijn liefde kunt aanschouwen. Laat je raken door mijn liefde. Word er stil van. Dan zal Ik je zegenen met mijn aanwezigheid.

[BID:]
Heer Jezus, Ik wil uw liefde aanschouwen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.