Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 31 december 2019

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Jesaja 41:10

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Op de laatste dag van het jaar wil Ik deze woorden in je hart leggen. Ik wil dit tegen je zeggen: wees niet bang! Wees niet bang, want Ik ben bij je. Ik ben dichterbij dan je misschien denkt. Ik zal je sterken, Ik zal je steunen. Ik ben Overwinnaar. Ik ben God. Ik ben bij je. Vandaag en alle dagen.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U als Overwinnaar bij mij bent, elke dag.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.