Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 28 december 2019

Geprezen zij de Heer, de God van Israƫl, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
Lucas 1:68

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik ben in de wereld gekomen om mijn volk te verlossen. Want Ik bekommer mij om wie leven in nood en ellende. Zo bekommer Ik me ook om jou. Ik verlang ernaar dat je leeft als verlost kind van de Vader. Prijs de Vader daarom op deze dag. Je bent verlost. Je bent gered. Je bent niet meer aan jezelf overgelaten.


[BID:]
Heer Jezus, dank U dat u zich om mij bekommert en mij redt.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.