Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 26 december 2019

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert.
Lucas 1:50

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn Vader is de barmhartige God. Met alle liefde en genade die in Hem is, zoekt Hij mensen. Dat deed Hij altijd al, van generatie op generatie. Dat doet Hij ook nu. Hij zoekt jou. Daarom: vereer de Vader. Heb Hem hemelhoog! Dan zul je zijn genadige bewogenheid ervaren, alle dagen van je leven. Barmhartig is Hij! Wees daarom zelf ook barmhartig.


[BID:]
Heer Jezus, raak mij aan met de barmhartigheid van de Vader.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.