Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 23 december 2019

Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid.
Jesaja 9:6

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Mijn heerschappij is groot: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde! Mijn vrede gaat alle verstand te boven en er komt nooit een einde aan. Mijn koninkrijk is vol van recht en gerechtigheid, vreugde en vrijheid. Leef in mijn koninkrijk. Laat mij de Machtige zijn in jouw leven. Vandaag, morgen en altijd!


[BID:]
Heer Jezus, Ik wil me toevertrouwen aan uw liefdevolle macht.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.