Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 11 december 2019

Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.
Johannes 14:19

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
Ik leef. Ik ben de leven Zoon van God. Ik heb mijn leven gegeven om jou het leven te geven. Je ziet Mij als je het leven omarmt dat Ik je geef, het eeuwige leven, dat vol is van genade en waarheid, van liefde en kracht. Ik leef. Als je in Mij gelooft, dan leef je ook. Volop. Leef het leven van overvloed!


[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U het leven geeft in al zijn volheid.


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.