Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 10 november 2019

Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
Johannes 15:17

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ik zeg dit steeds opnieuw tegen je. Want dit vind Ik zo belangrijk. Hier klopt het hart van mijn Vader: in de liefde. God is liefde! Mijn Vader is jouw Vader en Hij is één en al liefde. Daarom draag Ik jou op: heb de mensen om je heen lief, één voor één. Niemand uitgezonderd."


[BID:]
"Heer Jezus, vul mij met uw liefde!"


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.