Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 24 oktober 2019

Jezus vroeg: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Heer, zorg dat ik weer kan zien.'
Lucas 18:41

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Op dit moment kom Ik naar jou toe. Zoals Ik eens aan de blinde man vroeg wat hij wilde, vraag Ik het nu aan jou: Wat wil je dat Ik voor je doe? Wat heb je nodig? Wat mis je? Is er blindheid in je leven waar je van verlost wilt worden? Of is het iets anders? Wat wil je dat Ik voor je doe?"


[BID:]
"Heer Jezus, open mijn ogen zodat ik ontdek wat ik echt nodig heb."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.