Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 20 oktober 2019

Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!
Lucas 18:22

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Wat is er in jouw leven wat een blokkade vormt om Mij te volgen? De rijke man die Ik ontmoette zat vol hebzucht: hij zat vast aan zijn geld en bezit en moest daarvan los komen. Waar zit jij nog aan vast? Wat blokkeert jou om Mij te volgen? Of heb je alles al opgeruimd? Hier ben Ik. Ik wil je volop liefde geven!"


[BID:]
"Heer Jezus, laat me zien wat mij nog ontbreekt waardoor ik U niet volop volg."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.