Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 9 september 2019

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van ?goedheid? en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Johannes 1:14

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


[LUISTER:]
"Ja, Ik ben mens geworden. Ik heb op dezelfde aarde geleefd waar jij nu bent, in de zelfde wereld rondgelopen waar jij nu ook leeft. Ik was op aarde om goedheid en waarheid te laten te zien en voor te leven. Mijn grootheid was zichtbaar in mijn liefde en genade. Leef jij vandaag die liefde uit! "


[BID:]
"Heer Jezus, laat iets van uw grootheid door mij heen schijnen."


[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.