Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 30 augustus 2019

Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.
Filippenzen 1:29
Mijn genade is een veelkleurige werkelijkheid. Je ervaart die in het persoonlijk kennen van mijn Zoon Jezus Christus. Die genade is bijvoorbeeld: geloof en vergeving, kracht en liefde, hoop en moed. Maar vandaag leer Ik je dat ook lijden een ervaring van genade is. Het is een voorrecht als Ik het je geef om te mogen lijden omwille van mijn Zoon. Bijvoorbeeld door tegenstand, laster en minachting, verzet en vijandschap. En dat allemaal omdat je voor Jezus gaat. Onthoud het goed: het is genade als je omwille van Christus lijdt. Zeker, het is ook moeilijk en zwaar. Ik weet het. Maar toch: genade! Ken jij deze genade?
Aan jou is de genade geschonken om voor Christus te lijden.