Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 29 augustus 2019

Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
Filippenzen 1:27
Vandaag nodig Ik je uit om met alles wat in je is te leven in overeenstemming met het evangelie van mijn Zoon Christus. Laat je leven kleuren door het goede nieuws van redding en vergeving! Laat je leven vol zijn van barmhartigheid en zuiverheid. Laat je leven overstromen van geduld en goedheid. Want dat brengt eenheid mee: je zult hierdoor één van geest zijn met anderen. Dat brengt ook strijd mee: geloven in het evangelie is een aangevochten zaak. Laat je dus niet van de wijs brengen door tegenstand en tegenslag, want die horen erbij. Ken je die eenheid? Ken je die strijd? Ga voor mijn Zoon Jezus!
Leef het leven en de boodschap van Jezus.