Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 28 augustus 2019

Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt - dát het gebeurt verheugt me.
Filippenzen 1:18
Mijn dienaar Paulus had één grote passie: Christus verkondigen. Wíe dat deed, maakte hem niet uit. Nooit zou hij jaloers zijn op andere predikers, die misschien wel beter en welsprekender dan hij het evangelie van Jezus verkondigden. Sterker nog: zelfs de motieven van waaruit Christus gepredikt werd, vond hij van geen belang. Want er waren predikers die gedreven werden door rivaliteit, afgunst en geldingsdrang. Vandaag geldt nog precies hetzelfde. Wat telt is dát Christus wordt verkondigd. Ook door jou. Want Christus zelf brengt vreugde, genade, kracht, verzoening, liefde, leven en alles wat een mens nodig heeft. Verkondig Christus daarom. Tot eer van mijn naam.
Wat telt is dat Christus wordt verkondigd.