Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 30 januari 2009

De HEER is koning - volken, beef! Hij troont op de cherubs - aarde, sidder!
Psalm 99:1
Gods koningschap is niet alleen buitengewoon vreugdevol maar ook ongelooflijk indrukwekkend. Vaak hebben we de neiging om een van beide kanten niet te zien omdat het zo moeilijk is te bij elkaar te houden. Maar ook dit hoort erbij: dat Gods indrukwekkende koningschap leidt tot diep ontzag voor deze machtige HEER. Daarom wordt iedereen - heel de aarde, alle volken - opgeroepen om te beven en te sidderen voor de machtige majesteit en de krachtige koninklijkheid en de geduchte grootheid van de koning van hemel en aarde. Want God is heilig en rechtvaardig. Hij laat niet met zich spotten. Iedereen wil hij bewegen om te buigen aan zijn voeten.
Heer, machtige koning, voor u buig ik mij bevend neer.