Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 1 november 2009

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.
Johannes 13:15
Als God ons roept om te worden als Jezus, geeft hij zijn Geest om ons van binnenuit te veranderen, maar hij laat in zijn Zoon ook het voorbeeld zien. Jezus heeft het voorgedaan en wij mogen zijn voorbeeld volgen. We mogen hem na-doen door ook voetwassers te worden, mensen die niet neerzien op anderen maar hen aanvaardend, dienend en zachtmoedig tegemoet treden. Als we kijken naar Jezus en hoe hij leefde op aarde, is dat een enorme steun om vat te krijgen op die geestelijke werkelijkheid die God in ons leven wil scheppen: dat we lijken op zijn Zoon.
Heer Jezus, help me uw voorbeeld te volgen, in de kracht van de Geest.