Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 29 januari 2009

De HEER is koning - laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust.
Psalm 97:1
De HEER is koning! Het is een juichkreet uit een hart dat zingt, omdat het vol is van het koningschap van God en het koninkrijk dat door hem wordt gevestigd. Maar het gaat niet alleen om dat hart. Het is breder, ruimer, grootser: heel de aarde moet juichen, er moet vreugde heersen van kust tot kust, tot aan de einden van de aarde. En weer gaat het over vreugde: het koninkrijk van de Heer - waarvan Jezus zegt ‘het is nabij, kom tot inkeer’ - dat koninkrijk is vol vreugde. Want het koningschap van God is een heerlijk koningschap dat ruimte geeft en lucht: je kunt er opademen, je kunt er echt leven, je kunt er vrolijk zijn en lachen. Want daar heerst de vreugde van de Geest van het koninkrijk: onuitsprekelijke, hemelse vreugde.
Heer, u bent mijn koning. Laat uw vreugde stromen!