Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 28 januari 2009

Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied.
Psalm 47:7
Als je alles wat in de Bijbel wordt gezegd over het koninkrijk en over het koningschap en over God als koning, dan valt steeds weer op hoe vaak het gaat over zingen en over feesten! Het koninkrijk van God is blijkbaar (ook) een feest: er moet gezongen worden! Er moeten liederen worden gecomponeerd! Er moet muziek worden gemaakt! Zing, zing, zing, zing. Maar liefst vier keer klinkt die oproep. Leven in het koninkrijk en leven onder de heerschappij van Christus mogen we dus allereerst leren ervaren als een feestelijk gebeuren. En dat is ook wel logisch, want als we leven volgens de bedoeling van onze schepper-koning, kan het niet anders op het leven bloeit op. ‘Zing nu een nieuw lied voor de HEER!’
Heer, leer me zingen, zingen en vrolijk zijn voor de koning en zijn koninkrijk.