Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 9 januari 2009

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
MatteĆ¼s 6:33
Jezus hecht heel veel waarde aan het koninkrijk. Hij weet hoezeer we als mensen bezig kunnen zijn met ons dagelijks werk, ons dagelijkse brood, en al die andere dingen die hier op aarde belangrijk zijn om te kunnen leven. Hij ontkent ook niet het belang daarvan, maar wijst toch aan waar onze focus allereerst op gericht moet zijn: op het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat God Heer is in ons bestaan, dat we er met hart en ziel op gericht zijn dat we onder zijn heerschappij leven, daar gaat het om. Die heerschappij is zichtbaar en ervaarbaar in Jezus: wie zich met hem verbindt, gaat het koninkrijk binnen.
Heer, leer me met hart en ziel te zoeken naar uw koninkrijk.