Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 5 oktober 2009

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.
Johannes 14:13
Jezus heeft op aarde maar één verlangen: dat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Die grootheid is in hem zelf te zien: hij is het volmaakte beeld van de Vader, net zo liefdevol, net zo barmhartig, net zo goddelijk en net zo krachtig. Maar ook in de daden van zijn leerlingen wordt dankzij de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar. Jezus is namelijk in de hemel om zijn goddelijke kracht uit te delen aan hen die hem erom vragen, om te doen wat hij gedaan heeft. Niet tot meerdere eer en glorie van Gods kinderen, zelfs niet tot meerdere eer en glorie van de Zoon, maar speciaal voor de grootheid van de Vader!
Vader, dank u voor uw Zoon die uw grootheid zichtbaar maakt. Geef dat ook door mij als uw kind uw grootheid ervaarbaar wordt voor anderen.