Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 25 januari 2009

Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig.
Psalm 72:17
Sommige namen worden nooit bekend. Andere namen worden wereldberoemd. Maar er is maar één naam die echt eeuwig zal bestaan: de naam van de koning naar Gods hart. Deze koning leeft eeuwig en heerst eeuwig. Zijn naam is het waar om geprezen en aanbeden te worden omdat die naam zo vol van zegen is. Het is de naam die elke naam te boven gaat, want het gaat om de koning der koningen en om de Heer der heren. Hij is God. Hij is Heer. Hij is raadsman. Hij is vredevorst. Hij is licht. Hij is held. Hij is brood. Hij is lam. Hij is leeuw. Hij is alfa. Hij is omega. Hij is begin. Hij is het einde. Hij is Jezus!
Jezus, van uw eeuwige naam houd ik eindeloos veel. Laat uw naam in mijn leven geschreven staan.