Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 1 oktober 2009

Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Johannes 12:26
Bij het evangelie hoort dat wij de Vader eren. Die gedachte is voor christenen niet vreemd. Maar Jezus zegt hier het omgekeerde. Hij spreekt over de Vader die ons eert. Het is goed om dat even tot je door te laten dringen: de Vader eert mij als zijn kind! Wanneer doet hij dat? Hij doet dat als wij Jezus volgen en dienen. Dat is wat de Vader mooi vindt: dat we zijn Zoon zien, hem van harte volgen en hem dienen met ons leven. Ben jij een dienaar van Jezus? Volg jij hem? Als je daarop met ‘ja’ antwoordt, weet dan dat de Vader je eert!
Vader, wat is dat mooi dat u ons wilt eren als we Jezus volgen. Geef door uw Geest dat ik uw eer waard ben.