Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 29 september 2009

Als God uw Vader was, zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam.
Johannes 8:42
Het spreken van Jezus is soms heel confronterend. Dat gold voor de Joden uit zijn tijd, maar ook nu voor ons. Hij zegt: ‘Als je mij niet liefhebt, is God je Vader niet.’ Het is zo belangrijk om dat telkens weer tot je door te laten dringen: dat de band met de Vader ontstaat in de liefde voor de Zoon. Hij kwam bij God vandaan om voor ons de Vaderstem hoorbaar en het Vaderhart voelbaar te maken. Als ik me afvraag of God mijn Vader is, moet ik dus antwoord geven op de vraag of ik Jezus liefheb. Gods Vaderliefde komt naar ons toe in de verbondenheid met Jezus.
God in de hemel, u wil ik als Vader kennen door te houden van uw Zoon. Leer mij hem lief te hebben.