Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 26 januari 2009

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
Psalm 72:7
Het rijk van de koning is een wereld waarin rechtvaardigen tot bloei komen. Niet de goddelozen hebben er het eerste en laatste woord, maar de God van de koning die gelukkig prijst wie zich dag en nacht verdiept in zijn woorden en wetten. Dat is de weg waarlangs de vrede wereldwijd wordt. Het heil van God en de heelheid van het mensenleven vallen in dat koninkrijk samen. Het is de wereld van de sjaloom: echte verbondenheid en waarachtige vrijheid kleuren er het leven. Het is het leven onder de koning die zegt: \'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.\'
Heer Jezus, in uw koninkrijk van vrede wil ik bloeien als rechtvaardige.