Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 23 januari 2009

Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan.
Psalm 72:4
Het valt op hoe groot de plaats is die armen en zwakken krijgen in dit gebed voor de koning. Bij koninklijke heerschappij hoort zeker ook de pracht en praal van de koning. Maar uiteindelijk gaat het in het koningschap en het koninkrijk hierom: dat er oog is voor zwakken, voor wie niet mee kunnen komen, voor wie moeite hebben met het dagelijkse leven, voor wie arm zijn. Het koninkrijk is daar waar aan de zwakken de armen niet voorbij wordt gekeken, maar waar juist zij in het centrum van de aandacht staan. Nog meer koninkrijksleven: \'Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven
Heer, leer me uw koninkrijk kennen als de plek waar juist armen en zwakken in tel zijn.