Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Gezegend worden en tot zegen zijn

bijbelmoment van woensdag 26 augustus 2009

De HEER gedenkt en zegent ons, zegenen zal hij het volk van Israël, zegenen het huis van Aäron, zegenen wie de HEER vrezen, van klein tot groot.
Psalm 115:12-13
Psalm 115 is vol van zegen. Het wordt bij herhaling gezegd dat de HEER zegenen zal. Hij zegent ons. Hij zegent het volk Israël. Hij zegent het huis van Aäron. En dan staat er ook: hij zegent wie de HEER vrezen. Blijkbaar gaat dat samen op: het vrezen van de HEER en het ervaren van zijn zegen. De weg waarlang de zegen van de HEER ons leven binnenkomt is de weg van het ontzag hebben voor hem, van het hem hoog houden in zijn heilige liefde, van het hem de eer geven die hem toekomt. Waar klein en groot hem eerbiedig liefhebben, daar geeft de HEER zijn zegen.
HEER, leer me om u met heel mijn hart en ziel eerbiedig te vrezen. Dank u dat daar uw zegen op rust.