Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Gezegend worden en tot zegen zijn

bijbelmoment van zaterdag 22 augustus 2009

Er is vreugde bij allen die schuilen bij u, eeuwige jubel omdat u hen beschermt, wie uw naam beminnen juichen u toe! U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade.
Psalm 5:12-13
Zegen heeft alles te maken met Gods aanwezigheid: je bent een gezegend mens als je in Gods nabijheid blijft, als je ervaart dat hij altijd om je heen is. In de slotverzen van Psalm 5 proef je dat ook: gezegend ben je als je schuilt bij de HEER, als je door hem wordt beschermd, als je zijn naam bemint, als zijn genade je beschutting geeft. Gezegend zijn brengt ons bij het hart van God die er helemaal voor ons is, en het brengt je bij je eigen hart dat heeft geleerd om de vreugde niet in de levensomstandigheden maar in de altijd genadige aanwezigheid van de HEER te vinden.
HEER, wat is het heerlijk om te schuilen bij u, om uw naam te beminnen, en zo een gezegend mens te zijn.