Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Gezegend worden en tot zegen zijn

bijbelmoment van maandag 24 augustus 2009

Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.
Psalm 67:8
Je een gezegend mens weten kan gemakkelijk individualistische trekken aannemen. Dan sta je er vooral bij stil wat er in je eigen leven allemaal goed mag gaan en mooi mag zijn. Maar als we met Psalm 67 leren bidden om Gods blijvende zegen, wordt onze blik heel ruim gemaakt. Het gaat er niet om dat ik persoonlijk vreugde schep in de zegen waarmee de HEER mij zegent, maar het gaat erom dat mensen tot aan de einden der aarde ontzag leren hebben voor onze God. Gezegend worden heeft altijd als spits dat je tot een zegen wordt voor anderen, zodat ook zij de HEER gaan zien en zijn zegen gaan ervaren.
HEER, ik bid u of u me wilt blijven zegenen en dat ik tot een zegen mag zijn voor anderen zodat door mij en al uw kinderen heen uw zegen tot aan de einden van de aarde mag gaan.