Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Gezegend worden en tot zegen zijn

bijbelmoment van woensdag 19 augustus 2009

Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.
Genesis 12:3
De zegen waarmee de HEER Abram zegent heeft een enorme reikwijdte. Allereerst zullen de mensen met wie Abram te maken krijgt delen in de zegen van de HEER als ze Abram zegenen. Maar als ze Abram bespotten, zullen ze te maken krijgen met het tegendeel van die zegen: de vervloeking. Maar de kring wordt nog wijder getrokken als God zegt dat alle volken zullen wensen gezegend te worden zoals Abram. Het gezegende leven van Abram heeft zo wereldwijde gevolgen. Delen in zijn zegen is het mooiste wat een mens kan overkomen. Ik denk dat de mooiste zegen voor Abram en ook voor ons is: Jezus kennen en met zijn Geest vervuld worden.
HEER, wat bijzonder dat de zegen van Abram zo’n grote reikwijdte heeft. Laat me delen in zijn zegen!