Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Gezegend worden en tot zegen zijn

bijbelmoment van dinsdag 18 augustus 2009

Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.
Genesis 12:2
De HEER komt met prachtige woorden naar Abram toe. Hij moet wegtrekken uit zijn land en familiebanden losmaken. Hij wordt geroepen om een totaal nieuw leven te beginnen. Maar dat nieuwe leven zal wel gekenmerkt worden door zegen. Allereerst omdat hij gezegend zal worden door de HEER: Abram zal tot een groot volk worden en veel aanzien genieten. Ook zal hij ervaren wat het betekent om een vriend van God te zijn en in zijn tegenwoordigheid te leven. En vervolgens zal hij zelf een bron van zegen worden. Dat is haast nog mooier: dat je als mens, gezegend met Gods aanwezigheid in je leven, zijn zegen mag uitdelen zodat ook anderen ervan kunnen genieten.
HEER, laat me net als Abram een bron van zegen mogen zijn, door de kracht van uw Geest.