Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Gezegend worden en tot zegen zijn

bijbelmoment van vrijdag 14 augustus 2009

‘Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’
Numeri 6:26
Je kent het misschien wel: dat iemand je niet groet terwijl je elkaar passeert in de winkelstraat bijvoorbeeld. De ander wendt zijn hoofd van je af omdat hij je niet wil zien. God is heel anders. Hij wendt je zijn gelaat toe: hij wil je graag zien, hij wil je groeten en hij verlangt ernaar dat je terugkijkt zodat je in zijn ogen zijn overvloedige genade en liefde ziet. Als we oogcontact met God houden zullen we ook ervaren dat er vrede komt. Want als de verbondenheid met de HEER heel is, zal ook ons leven heel worden. Vrede, dat is: heelheid, heil, sjaloom. Vrede betekent dat het goed is. Jezus is onze vrede!
Dank u, HEER, dat u nooit wegkijkt als u me ziet, maar dat u me aankijkt en vrede schept in mijn leven.