Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Gezegend worden en tot zegen zijn

bijbelmoment van woensdag 12 augustus 2009

Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: ‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen.’
Numeri 6:23-24
Voor veel christenen zijn het heel bekende woorden: de zegenwoorden die God gaf aan Aäron en zijn zonen om het volk Israël te zegenen. Zorgvuldig zijn ze door de HEER zelf uitgekozen om zijn beschermende en genadige tegenwoordigheid hoorbaar en ervaarbaar te maken. Het is mooi om dat voor je te zien (met op je netvlies ook de Heer Jezus die zegenend naar de hemel gaat): de priester die zijn armen uitstrekt, je aankijkt en de hartelijke stem van de HEER laat horen. Weet het en ervaar het: de HEER zegent en beschermt je!
HEER, ik dank u dat u me zegent met uw woorden en me beschermt met uw armen.