Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

De 3vers18-belofte

bijbelmoment van dinsdag 11 augustus 2009

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiërs 3:18
De metamorfose door de Geest is wel heel concreet en echt maar zal hier nooit volmaakt worden. Het blijft stukwerk, een breekbaar proces. Er blijft altijd een verlangen over. Het is het verlangen dat Jezus verwoordt als hij op aarde tot zijn Vader bidt: ‘Vader, ik wil dat mijn leerlingen zullen zijn waar ik ben, om mijn luister te aanschouwen’ (zie Johannes 17:24). Er komt een dag dat we in de hemel of op de nieuwe aarde Jezus echt zullen zien zoals hij is en dan zullen ook wij zelf als in een ondeelbaar ogenblik worden veranderd: totaal vernieuwd, helemaal zoals Jezus, volmaakt in liefde en kracht, in verbondenheid en aanbidding. Dat is de toekomst waar we ons naar uitstrekken als we ook nu al door de Geest worden veranderd.
Heer, ik zie uit naar het moment dat mijn verlangen volmaakt vervuld zal worden: dat ik u zie zoals u echt bent en volmaakt op u lijk.