Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

De 3vers18-belofte

bijbelmoment van maandag 10 augustus 2009

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiƫrs 3:18
Verlangen naar verandering, daarover gaat het in deze woorden. Maar in wie leeft dat verlangen eigenlijk? Dat verlangen leeft allereerst in het hart van God. Het doet hem nog dagelijks pijn dat wij door de zonde niet meer beantwoorden aan het beeld dat hij van ons had. Want naar zijn beeld waren we geschapen en het is God oprechte verlangen dat dat beeld weer wordt hersteld. Hij heeft er alles voor over gehad: zijn eigen Zoon! En vervolgens leeft dat verlangen ook, door de Geest van de Heer, in het hart van Gods kinderen: een hartelijk verlangen om op Jezus te gaan lijken door naar hem te kijken. Koester dat verlangen in je hart. En als het er niet is: bid om een nieuw verlangen.