Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 19 januari 2009

Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten.
Psalm 45:5
De glorie van de koning van het koninkrijk wordt zichtbaar in de strijd die hij voert. Het is een strijd die het koninkrijk dichterbij brengt. Het is een koninkrijk van waarheid: niet de dodelijke leugen van de satan regeert er, maar de levende woorden van een hemelse God. Het is een rijk van deemoed: niet het recht van de sterkste geldt er, maar de nederigheid van mensen zich voor heel hun leven afhankelijk willen maken van de HEER. Het is een rijk van recht: niet de oneerlijkheid en de rechteloosheid voeren er de boventoon, maar de gerechtigheid van God stroomt er als een rivier. Wat een schitterend koninkrijk!
Glorierijke koning, wat is uw rijk prachtig. Leer me het leven van dat koninkrijk van waarheid, deemoed en recht.