Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

De 3vers18-belofte

bijbelmoment van zondag 12 juli 2009

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiërs 3:18
Als ik de luister van de Heer wil aanschouwen, kan ik dat doen door zijn daden een voor een te gedenken. Want Jezus is de Heer die is en die was en die komt. Hij deed grote daden, hij is nog altijd aan het werk en hij ook nog grote dingen gaan doen. Hoe meer ik al die daden op me in laar werken, hoe meer ik onder de indruk zal raken van zijn schitterende luister en zijn daadkrachtige glorie. U werd mens, u genas en geneest, u stierf aan het kruis voor mijn zonden, u stond op uit de dood, u deelt het leven uit, u schenkt uw Geest, u pleit onophoudelijk voor ons bij de Vader. Heer, u deed en doet geweldige dingen!
Heer, ik wil uw luister aanschouwen door al uw indrukwekkende daden op me in te laten werken. Geef me door uw Geest dat ik ze zie, één voor één.